Allmänt

F: Behöver jag ha en dator påslagen hemma för att kameran ska fungera?
S: Nej ingen dator behövs. Axis kameror är nätverkskameror och behöver inte kopplas till någon dator lokalt för sin funktion. Dock måste ditt bredbandsabonnemang vara aktivt, dvs din router/bredbandsdelare och ev. ADSL modem måste vara påslagna.

F: Vilka kameror fungerar tjänsten med?
S: Tjänsten fungerar tillsammans med "AXIS STS TRYGGARE" kameror av modell 207, 207W eller 211A. Dessa kan köpas på bland annat www.dustin.se

F: Fungerar tjänsten med en vanlig Axis kamera?
S: Nej, kameran måste ha STS mjukvara.

F: Kan jag ansluta kameran utan en Internetuppkoppling?
S: Nej, kameran kräver någon form av Internetuppkoppling, helst bredband, för att anslutas. Du måste också ha en bredbandsdelare (kallas även router), som gör det möjligt att ansluta flera nätverksenheter till ditt hemnätverk.

F: Varför är en Axis nätverkskamera dyrare än en webbkamera?
S: En Axis kamera innehåller allt som behövs för sin egen funktion, medan en webbkamera måste kopplas till en ständigt påslagen PC för att den ska fungera överhuvudtaget. Dessutom använder Axis enbart de bästa bildsensorerna, som kostar mer, men som även ger mycket bättre bildkvalitet. För mer information, se www.axis.com/superior/

F: Är grundtjänsten från tryggare.net verkligen avgiftsfri?
S: Ja, tryggare.net garanterar en avgiftsfri grundtjänst till minst Januari 2009. Vår avsikt är att även efter Januari 2009 fortsätta tillhandahålla en avgiftsfri grundtjänst men innan vi förlänger detta åtagande vill vi se hur stort intresset för tjänsten är i praktiken.

F: Hur påverkas min säkerhet om jag sätter upp en kamera, kan jag få virus den vägen?
S: I de flesta hemnätverk sitter din kamera bakom en bredbandsdelare och kan inte nås via din s.k. publika IP adress. Kameran kommunicerar med servern via en säker krypterad kontrollförbindelse. Kameran är ej direkt nåbar via Internet och den konfigurerar inte någon s.k. öppen port in i ditt nätverk.

F: Fungerar tjänsten på en Mac eller under Linux?
S: Tjänsten är gjord så att du kan se dina kameror och använda tjänsten med alla vanliga datorer, inklusive Windows, Apple och Linux.

F: Hur mycket bandbredd behöver jag för att använda tjänsten?
S: Ju högre bandbredd desto snabbare bilduppdateringsfrekvens och desto bättre blir det. Eftersom du ser bilder från en kamera som står hemma hos dig är det uppladdningshastigheten som är avgörande, inte nerladdningenshastigheten, vilken är den som normalt uppges. Vid 128 kbps uppladdningshastighet får man normalt 1-2 bilder/sekund.

F: Fungerar tjänsten med alla bredbandsleverantörer?
S: Tjänsten ska fungera med alla vanliga svenska bredbands leverantörer.

F: Kan jag fortfarande använda min kamera om Tryggare.net av någon anledning inte skulle fortsätta tillhandahålla tjänsten?
S: Skulle detta mot förmodan inträffa, så kommer Axis att försöka medverka till att överföra dig och din kamera till en likvärdig tjänsteleverantör. Skulle detta inte vara möjligt så kommer Axis att även här försöka medverka till att kameran omvandlas till en vanlig kamera. Axis kan dock inte garantera att dessa åtgärder kommer att ske kostnadsfritt.

 

F: Kan jag flytta min AXIS kamera från Tryggare.net till en annan STS-operatör/domän?
S: Ja, men du kommer att debiteras en avgift på 500 kr för administration av flytten.

F: Drar inte kameran mycket ström om den alltid är igång?
S: Kameran drar mindre ström än en normal TV i standby läge, t.ex. drar en Axis 207 c:a 4 Watt.

Regler och god sed för kamera övervakning

F: Var får jag lov att placera en kamera?
S: Läs svensk lag om kamera övervakning hos Notisum http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980150.HTM. Installationsguiden för kameran innehåller en kortfattad summering av lagen.

F: Är det något jag bör tänka på när jag har kameror hemma?
S: För att undvika missförstånd är det lämpligt att du informera grannar, hantverkare och andra som har tillträde till platsen där kameran används.

Installation

F: Hur installerar jag kameran?
S: För en kamera som använder nätverkskabel ansluter du den till ditt nätverk och till ett strömuttag. Därefter registrerar du dig på vår website www.tryggare.net och du är klar. Eventuellt kan du behöva ställa in fokus för bästa bild.

F: Hur installerar jag en trådlös kamera?
S: En trådlös kamera måste först installeras med en nätverkskabel (se ovan) eftersom vissa inställningar (s.k. SSID, nätverks identitet och eventuellt krypteringsnycklar) måste ställas in för att den trådlösa förbindelsen ska fungera. En förutsättning för trådlös installation är givetvis att du har en trådlös kopplingspunkt (även kallad wireless access point).

F: Kan jag installera kameran på mitt företag?
S: Kameran är gjord för att fungera hos småföretag eller i hemmanätverk. Om du befinner dig på ett större företag, eller på ett kontor inom offentlig förvaltning eller liknande, är det troligt att din Internetförbindelse använder en s.k internetproxy, eller att det finns en avancerad brandvägg. I sådana fall finns det en risk att kameran inte kommer att fungera. Kontakta din nätverksadministratör för mer information.

F: Kan jag installera en kamera i Sverige och se bilder från den när jag är i t.ex. Spanien?
S: Det går alldeles utmärkt!

F: Kan jag installera en kamera i t.ex. Spanien och se bilder från den i Sverige?
S: Rent tekniskt fungerar detta utan problem, det finns inga spärrar och kameran kräver endast en fungerande Internetuppkoppling, oavsett geografisk position. Dock förbehåller vi oss rätten att begränsa denna möjlighet inom det avgiftsfria grundabonnemanget, eller att avgiftsbelägga funktionen.

F: Kan jag installera en kamera i sommarstugan och en i mitt hem och se dem samtidigt?
S: Absolut! Tjänsten är oberoende av bredbandsleverantör, så du kan ha flera kameror på olika platser. Perfekt för att få en snabb översikt av de platser som är viktiga för dig.

F: Behöver man inte vara datorexpert för att installera nätverkskameror?
S: Tryggare.net använder Axis STS kameror som är gjorda för att installeras av personer utan speciella data- eller nätverkskunskaper. Man behöver inte konfigurera routers och liknande.

F: Fungerar Axis STS kameror även om man använder sig av dynamiska IP adresser?
S: Axis STS kameror fungerar alldeles utmärkt med dynamiska IP adresser.

F: Varför måste jag skriva in både serienummer och aktiveringsnyckel vid registrering?
S: Den s.k. "Owner authentication key" som medföljer kameran används för att du som ägare ska kunna bevisa att du verkligen har tillgång till denna kamera, och den för kameran unika nyckeln. Nyckeln förhindrar så kallad "spoofing" under installation, dvs att någon annan tar kontroll över din kamera innan du hunnit registrera den som din i tryggare.net-systemet. Aktiveringsnyckeln är ett effektivt skydd. Ta väl vara på din nyckel då den kan behövas i framtiden om du t.ex. vill registrera kameran på ett annat tryggare.net konto.

F: Hur gör jag för att registrera flera kameror i mitt konto?
S: Efter att du skapat ditt konto och registrerat din första kamera så ansluter du helt enkelt dina övriga kameror till ditt nätverk och kopplar in ström. Logga in på ditt konto och klicka på länken Inställningar. Därifrån klickar du på länken "lägg till kamera." Registrera dina kameror med serienummer och aktiveringsnyckel.

F: Hur lång nätverkskabel kan jag ha till min kamera?
S: Man bör inte ha mer än 100 meter nätverkskabel från sin bredbandsdelare till kameran.

F: Hur lång är räckvidden för trådlösa kameror?
S: För trådlösa kameror gäller att vi följer standarden 802.11g/b. Denna ger en teoretisk räckvidd på 100 meter, men i praktiken blir detta ofta mindre, på grund av väggar mm. Med en välplacerad trådlös kopplingspunkt bör man ha full täckning inomhus i de flesta hem.

Att titta på bilder

F: Kan jag se kamerans bilder med vilken webbläsare som helst?
S: Tryggare.net stödjer idag Internet Explorer version 6 och 7, som även kräver installation av en s.k. ActiveX komponent för att se bilder. Första gången du tittar på kameran kommer du att få en fråga om du vill installera en sådan. Utöver Internet Explorer stödjer vi Firefox och Safari på Mac.

F: Varför kan jag inte få upp mer än 2 samtidiga bildströmmar i Firefox?
S: Firefox är normalt begränsat till att visa maximalt 2 strömmar samtidigt. Vill du ha fler, skriv in "about:config" i search-fältet, skriv därefter "persistent" och ändra både värdena, t.ex. ändra till 8 för 8 möjliga samtidiga strömmar.

F: Mitt företags IT-policy tillåter mig inte att installera ActiveX komponenter, eller att använda någon annan browser än Internet Explorer, vad ska jag göra?
S: Från länken Inställningar kan du välja flera olika visningsmetoder, bland annat AMC ActiveX, java applet, javascript m.m. Prova dig fram och se vilken metod passar dig bäst. Flest antal bilder/sekund får du med kombinationen Internet Explorer med AMC ActiveX, och Firefox/Mozilla med Server Push. Du kan testa detta genom att se på vår demo-installation http://demo.tryggare.net

F: Hur många bilder/sekund kan jag se genom min webbläsare?
S: Det beror på många faktorer. Framförallt är det uppladdningshastigheten för bredbandet där kameran står som avgör. Denna hastighet är ofta 128 kbps, vilket motsvarar 1-2 bilder/sekund. Därutöver beror det på kvaliteten på operatören, bredbandshastigheten där du själv tittar, m.m.

F: Hur mycket kostar det att titta på bilder från kameran via en dator?
S: Utöver kostnaden för kameran och tjänsten tillkommer inga andra avgifter. Du kan titta hur mycket du vill! Tänk dock på att det eventuellt kan tillkomma kostnader om du t.ex. tittar på bilder från din kamera via ett 3G eller GPRS mobilabonnemang. Samma kan gälla om du har ett bredbandsabonnemang där du betalar för utnyttjad bandbredd snarare än en fast månadsavgift.

F: Kan jag på bilder från min kamera från ett internet cafe?
S: Det går utmärkt, men antagligen kan du inte använda ActiveX för att se på bilderna, och du måste då välja en annan metod.

F: Fungerar tjänsten på en PDA?
S: Tjänsten fungerar på vissa PDA:s, dock klarar de flesta enbart av stillbilder, ej rörliga bilder.

Mobiltelefoner

F: Vad krävs för att kunna komma åt min kamera via en mobiltelefon?
S: Du behöver en fungerande uppkoppling till Internet, antingen via 3G eller GPRS. Om du inte redan har det får du de nödvändiga inställningarna från din mobilperatör;

F: Kan jag se rörliga bilder via min mobiltelefon ?
S: Om din telefon har en mediaspelare av modernt snitt samt de rätta inställningarna för datatrafik bör det fungera. Om din telefon har stöd för WAP, så fungerar datakommunikationen och du kan se stillbilder. Om din telefon har en så kallad 3GPP mediaspelare och operatören tillåter s.k. RTSP trafik, så fungerar även rörliga bilder. Använd vår testsida http://demo.tryggare.net för att se om det fungerar för din telefon och operatör. Vi har framgångsrikt testat flera Sony Ericsson och Nokia telefoner. Dock vet vi redan att telefoner med Windows Mobile (t.ex. QTEK och HTC) inte ger rörlig live video.

F: Kan jag ansluta kameran via en 3G router?
S: Ja, det går bra så länge 3G routern har stöd för Ethernet och inte kräver någon speciell inloggning. Observera att vi inte kan erbjuda support på denna typ av uppkoppling och att det kan vara svårt att kontrollera datamängden som kommer.

F: Hur mycket kostar det att se på bilderna via mobiltelefon?
S: Det beror på det avtal du har med din mobiloperatör. Kostnaden är som att använda WAP. En bild i mobiltelefon format är på c:a 5 KB. Många abonnemang har gratis trafik upp till t.ex. 2 MB. Det betyder att du kan titta på din kamera många gånger om dagen utan att det kostar extra. Rörliga bilder drar mer, c:a 8 KByte/sekund så här gäller det att titta lagom mycket.

Om du är utomlands och använder roaming kan det i vissa fall bli mycket dyrt att se bilderna. I normalfallet kostar dock datatrafik utomlands bara lite mer än i Sverige, men kontrollera i förväg om du ska ut och resa, för att slippa höga räkningar.

Rörelsedetektering

F: Hur ställer jag in rörelsedetektering ?
S: Logga in med din användaridentitet, klicka på Inställningar och välj den kamera som ska ställas in. Du kan sedan välja område och känslighet. Här får du prova dig fram.

F: Varför kommer det inga larm från rörelsedetekteringen?
S: Har du ändrat aktiveringstider för rörelsedetktering? När du först väljer rörelsedetektering får du även möjlighet att ställa in att den ska vara aktiv enbart under vissa tider. Om du inte ändra tiderna är rörelsedetekteringen alltid aktiv.

F: Rörelsedetektering i min kamera genererar många falsklarm
S: Rörelsedetektering löser vanligen ut baserat på rörelse i bilden. Dock kan det ibland hända att skuggor, bilstrålkastare, djur osv också löser ut rörelsedetektering. Detta är normalt och något man måste anpassa sina inställningar till.

F: Hur tar jag bort rörelsedetektering?
S: Klicka på Inställningar, och klicka sedan på de aktiveringstider som visas för rörelsedetekteringen för din kamera. Härifrån kan ändra eller ta bort rörelsedetekteringen.

Support

F: Jag har installerat en kamera men kan inte registrera den. Vad är det som är fel?
S: Kontrollera i följande ordning:

  1. Har kameran nätverkskontakt (dvs lyser både nätverks- och strömlysdioderna på din kamera)?
  2. Kommer du åt Internet från din dator? Kan du surfa till www.tryggare.net? Om inte, kontrollera att du anlsutit alla kablar korrekt och att din bredbandsdelare och ADSL modem är påslagen. Kontrollera att WAN-anslutningen går till ditt ADSL modem.
  3. Har du matat in korrekt serienummer och aktiveringsnyckel? Försök en gång till.
  4. Har du en bredbandsrouter i ditt nätverk? Tjänsten kräver en sådan för att fungera.

F: Varför fungerar inte den trådlösa förbindelsen?
S: Har du fått kameran att fungera via nätverkskabeln? En trådlös kamera måste först installeras med hjälp av en kabel. Med kabeln ansluten gör du dina trådlösa inställningar (SSID och ev. krypteringsnycklar). När detta är gjort drar du ur nätverkskabeln och vänta 1 minut. Då ska det fungera igen.

F: Varför klarar min mobiltelefon inte av att visa bilder från kameran?
S: Detta kan bero på många olika saker och du rekommenderas att kontakta din mobiloperatör för mer information. Om du kan surfa till t.ex. wap.aftonbladet.se ska du även kunna se stillbilder med din mobil. Nyare mobiler med mediaspelare ska även kunna visa rörliga bilder.

Testa gärna din mobiltelefon genom att gå in på vår demo-site http://demo.tryggare.net. Därifrån klickar du på länken Inställningar och sedan Mobilbokmärke. Då får du möjlighet att skicka ett bokmärke till din telefon.

Observera! - Support för mobiltelefoni ingår inte i vår tjänst då det är omöjligt för oss att hålla reda på alla olika mobiler och operatörer.

Villkor för test av mobiltelefon via SMS-mobilbokmärke - Tryggare.net tar inget ansvar för support av detta test. SMS skickas via partner med låg prioritet och kan ibland få fördröjd leverans. Jag förbinder mig att inte missbruka testen. Testet är begränsad till max 2 SMS/telefonnummer. Jag är medveten om att det kan tillkomma avgifter för trafik från min mobiloperatör. Tryggare.net kommer att logga min IP adress och telefonnummer som anges ovan. Endast mobilnummer från svenska teleoperatörer får användas i testet.